top of page

Acerca de

Paramedici

Ongeval?

De stappen

1. Ingevuld aangifteformulier (inclusief klevertje ziekenfonds) tijdig bezorgen aan onze gerechtigde correspondent, Steven Verplancke, via mail:  steven.verplancke@skynet.be --> Formulier onderaan deze pagina
2. Aangifteformulier wordt door Steven Verplancke binnen 21 kalenderdagen (datum ongeval) opgestuurd naar
de voetbalbond
3. Voetbalbond bezorgt aan Steven Verplancke bevestigingsformulier & Steven bezorgt het bevestigingsformulier aan de speler/ouder
4. Ouder/speler betaalt ondertussen alle onkosten zelf en gaat naar het ziekenfonds
5. Wanneer speler genezen is: bevestigingsformulier invullen door de (huis)dokter
6. Ingevuld bevestigingsformulier samen met alle originele kwijtschriften (ziekenfonds) en eventuele facturen
bezorgen aan Steven Verplancke + het bankrekeningnummer van de ouder/speler
7. Steven Verplancke stuurt het bevestigingsformulier en alle originele kwijtschriften (ziekenfonds) en eventuele
facturen op naar de voetbalbond
8. De voetbalbond laat weten aan Steven Verplancke hoeveel de bijdrage is
9. De voetbalbond brengt de bijdrage in vermindering bij de eerstvolgende factuur aan de club
10. Steven Verplancke geeft de opdracht aan de boekhouder om de bijdrage te storten op de rekening van de ouder/speler

Opgelet

  • De 21 kalenderdagen zijn zeer strikt. De voetbalbond laat geen uitzonderingen toe.

  • Klevertje ziekenfonds is noodzakelijk. Gelieve ook de datum van de training of van de wedstrijd te noteren waarop het ongeval plaats vond.

  • Indien de dokter op het aangifteformulier geen noodzaak aan kine heeft aangeduid en achteraf blijkt dat er toch kine noodzakelijk is → meteen Steven Verplancke verwittigen → de voetbalbond op de hoogte brengen. Anders geen terugbetaling mogelijk. Idem met ingrepen, … .

  • De voetbalbond aanvaardt geen kopijen of duplicaten van kwijtschriften of facturen: enkel originele documenten.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page